Veřejné zasedání ZO 26.10.2016

Dne 26. 10. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 26/10/2016  dne 26.10.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení záměru obce č. 5/2016.
  3. Schválení zprávy o uplatňování Územního plánu.
  4. Schválení smlouvy na věcné břemeno k NN příp. parc. 313/3 v k.ú. Zdenice.
  5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno úprava sítě čp. 53 v k.ú. Nebahovy.
  6. Projednání omezení rychlosti na ZTV v Nebahovech.
  7. Projednání a schválení nájemních smluv na nebytové prostory (hospody v obci).
  8. Různé

 

František Mráz
starosta obce