Veřejné zasedání ZO 25.5.2016

Dne 25. 5. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 22/5/2016  dne 25.5.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
  3. Projednání závěrečného účtu DSO Prachaticko.
  4. Projednání nabídky na zpracování změny ÚP obce Nebahovy.
  5. Návrh na vybudování vodovodu ke hřišti v Nebahovech.
  6. Návrh na opravu podlahy v hasičárně ve Zdenicích.
  7. Různé

 

František Mráz
starosta obce