Veřejné zasedání ZO 25.1.2017

Dne 25. 1. 2017 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 29/1/2017  dne 25.1.2017

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Projednání studie na rekonstrukci sportovního areálu Zdenice.
  3. Schválení zprávy o uplatňování ÚP Nebahovy.
  4. Projednání změny jednacího řádu.
  5. Návrh na směnu pozemků v k.ú. Lažišťka.
  6. Schválení nájemní smlouvy na provoz hospody ve Zdenicích.
  7. Různé

 

František Mráz
starosta obce