Veřejné zasedání ZO 24.2.2016

Dne 24. 2. 2016 od 19:00 se v zasedací místnosti OÚ uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Čj. 19/2/2016  dne 24.2.2016

Program jednání:

  1. Kontrola plnění úkolů.
  2. Schválení záměru č. 1/2016 - prodej stavebních pozemků.
  3. Schválení souhlasu se sídlem SDH Nebahovy, SDH Zdenice a SDH Kralovice na adrese Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy.
  4. Projednání možného rozesílání některých informací občanům obce pomocí SMS zpráv.
  5. Žádost o přípojku na obecní vodovodní řád.
  6. Žádost o směnu pozemků část p.č. 150/5 za část 174/4 v k. ú. Zdenice.
  7. Informace o udělení znaku obce
  8. Různé

 

František Mráz
starosta obce