Slavnostní nasvícení stromku

V neděli 27. listopadu na 1. adventní neděli v Nebahovech proběhlo slavnostní nasvícení vánočního stromu.

Sešli jsme se v hojném počtu u místní kapličky a odtud se linul lampičkami osvětlený průvod před kulturní dům. Tam už nás vítaly vánoční melodie. Pan starosta po svém krátkém projevu rozsvítil stromek, děti z místní MŠ navěsily na větvičky vytvořené ozdůbky a zazpívaly písničky. Pro zahřátí byl dispozici výborný punč a čaj.
 
A pak si všichni navzájem popřáli poklidný čas adventu - tak ať se to přání vyplní.