Prosba zastupitelstva obce o spolupráci občanů

V souvislosti s přípravou publikace o obci se zastupitelstvo obce obrací na spoluobčany s následující prosbou:

Vážení spoluobčané,

obecní úřad v Nebahovech připravuje k příležitosti výročí 700 let od založení obce vydání publikace mapující její historii. Obracíme se proto na Vás s prosbou na zapůjčení dobových fotografií a dalších souvisejících dokumentů (jakýchkoliv).

Materiály, prosíme, doneste na Obecní úřad. Čím dříve, tím lépe.

Předem děkujeme.

Zastupitelstvo obce