Pozvánka na zasedání ZO 30.5.2018

Pozvánka na zasedání ZO 30.5.2018

Dne 30.5.2018 se koná veřejné zasedání ZO. Doba, místo konání i program jednání je uveřejněn na úřední desce.