Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2018

Pozvánka na zasedání ZO 27.6.2018

Dne 27.6.2018 se koná veřejné zasedání zastupitelstva. Doby, místo konání i program jednání je uveřejněn na úřední desce.