Pozvánka na zasedání ZO 25.4.2018

Pozvánka na zasedání ZO 25.4.2018.

Dne 25.4.2018 se koná veřejné zasedání ZO. Doba, místo konání i program jednání je uveřejněn na úřední desce.