Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami

prázdniny1a 

Dětský den a loučení s prázdninami se uskutečnil v Nebahovech v sobotu 25.srpna. Počasí nám připravilo kulisu spíše pro "vítání podzimu", ale přesto se sešly děti se svými rodiči v hojném počtu nejen přímo z Nebahov, ale také z okolních osad.

Akci pořádala jako obvykle Obec Nebahovy ve spolupráci s aktivními členkami SDH Nebahovy. Pro děti byly nachystány pohybové hry se spoustou sladkých odměn a také táborák s opékáním buřtů. Nechyběl ani pan Sýkora, který tradičně pomáhal hasit žízeň a pro dobrou náladu nám vyhrávala reprodukovaná hudba "pod vedením" pana Nechoďdomů.

Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě a organizaci této společné akce.

A teď už hurá do školy!