Dětský karneval

V sobotu 13. února se v sále Kulturního domu v Nebahovech uskutečnil dětský karneval, který pořádaly členky Sboru dobrovolných hasičů Nebahovy ve spolupráci s obecním úřadem Nebahovy.

Pro děti v maskách byl připraven program plný her a soutěží o sladké odměny a věcné ceny i bohatá tombola. V průběhu celého odpoledne byl zajištěn hudební doprovod a občerstvení.

Akce se setkala s velkým zájmem, jen dětí bylo více než 50.. Do soutěží se zapojily nejen děti v maskách, ale i jejich rodiče.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě karnevalu, a sponzorům za dary do tomboly.

Těšíme se na viděnou na některé z dalších akcí.