Čarodějnický rej v Nebahovech 2016

V pátek 29.dubna se v Nebahovech konal "čarodějnický rej", který pořádaly členky SDH Nebahovy.

Průvod s čarodějnicí se za zvuků bubínků a klepaček vydal z návsi  na místní hřiště, kde byla již připravena vatra. Čarodějnice byla úspěšně upálena a oheň posloužil k opékání buřtů. K dobré náladě přispělo i krásné slunečné počasí a veselá reprodukovaná hudba.

Velký dík patří všem, kdo se podílel na organizaci  této akce včetně  zajištěného občerstvení .